Czym jest Zespół Aspergera?

Zespół Aspergera (angielska nazwa Asperger´s Syndrome) to całościowe zaburzenie rozwoju, które należy do zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu. Nie wolno zespołu Aspergera traktować jako łagodniejszej, lżejszej odmiany autyzmu. By skutecznie pomóc dziecku należy zespół Asperegera traktować jako odrębną jednostkę kliniczną.

 

Jak rozpoznać Zespół Aspergera

Dzieci z zespołem Aspergera zachowują się specyficznie. Specyficzne zachowanie objawiają się  w  następujący sposób:

- manieryzmy ruchowe np. trzepotanie lub wykręcanie rąk lub palców,

- rutyna w zachowaniu, niechęcią do zmian

- zainteresowanie wybraną wręcz wąską dziedziną, którą bardzo często traktują obsesyjnie np. pociągi, zegary.

 

Dzieci z zespołem Aspergera cechuje ponadprzeciętna inteligencja. Bardzo szybko uczą się czytać i liczyć mają łatwość w zapamiętywaniu np. dat, faktów, liczb. Pamięć ta jest jednak mechaniczna, dziecko nie rozumie tego co się uczy.
Warto zaznaczyć, że dzieci te cierpią też na zaburzenia w zakresie komunikacji i kontaktów społecznych. Do najczęstszych objawów zaliczamy:

- brak opóźnienia w mowy przy jednoczesnej nieumiejętności komunikowania się w sposób niewerbalny jak gesty czy mimika

- dziecko nie inicjuje rozmów,  nie podtrzymuje rozmowy

- dziecko rozumie i używa język dosłownie np. nie rozumie metafor, żartów, ironii

- język dziecka jest nieadekwatny do wieku i roli określany mianem encyklopedycznego

- trudności z rozpoznawaniem emocji

- trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi czy dorosłymi

 

Ciekawostką jest, że zespół Aspergera występuje niemal wyłącznie
u chłopców, dziewczynki z ZA są rzadkością.

 


Jak zdiagnozować Zespół Aspergera?

Diagnoza zespołu Aspergera rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu z rodzicami. Dziecko badane jest przez specjalistów przede wszystkim psychologa i logopedę, którzy analizują występujące symptomy w najważniejszych sferach poznawczych dziecka. Szczególny nacisk kładzie się na ocenę:

- kontaktów społecznych

- komunikacji

- wyobraźni

- umiejętności zabawy tematycznej i symbolicznej

- zainteresowań

- rozwoju poznawczego

- rozwoju motorycznego

 

Jak leczyć Zespół Aspergera?

Terapia dziecka z zespołem Aspergera powinna uwzględniać ćwiczenia
z obszaru językowego, społecznego i emocjonalnego. Najważniejsze jest jednak budowanie języka, które będzie dla dziecka narzędziem kształtującym jego zachowania społeczne i emocjonalne. Nie wystarczy bowiem, że dziecko posługuje się wyrafinowanym skomplikowanym językiem, pamięta trudne słowa, stolice państw na świecie,  recytuje długie wiersze, musi umieć,  a z tym najczęściej ma trudności opisać i nazwać proste codzienne zjawiska takie jak imiona najbliższych osób, kolory, nazwy ubrań, posiłków, opowiedzieć co jadło na śniadanie. Musi także pojmować relacje przestrzenne np. kto jest wyższy, a kto niższy, relacje czasowe np. co będzie jutro, co było wczoraj, oraz przyczynowo-skutkowe np. chłopiec spadł z drzewa i złamał nogę.

Najlepszą zatem terapią dziecka z zespołem Aspergera jest terapia oparta na symultaniczno-sekwencyjnej nauce czytania®, której nadrzędną rolą jest uczenie języka.

Terapię dziecka z zespołem Aspergera warto wzbogacić o naukę zabaw tematycznych oraz symbolicznych. Dzieci te mają trudności z zabawą w grupie, nie potrafią wcielać się w role, nie rozumieją zasad gier zespołowych. Ważne jest uczenie dziecka równych form zabawy, umiejętności naśladowania i ciągłe zachęcanie do przebywania z grupą.

 

 

 

 

Bibliografia
Joomla 1.5 free themes, business hosting service.

Czym jest Zespół Aspergera?

Zespół Aspergera (angielska nazwa Asperger´s Syndrome) to całościowe zaburzenie rozwoju, które należy do zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu. Nie wolno zespołu Aspergera traktować jako łagodniejszej, lżejszej odmiany autyzmu. By skutecznie pomóc dziecku należy zespół Asperegera traktować jako odrębną jednostkę kliniczną.

 

 

Jak rozpoznać Zespół Aspergera

Dzieci z zespołem Aspergera zachowują się specyficznie. Specyficzne zachowanie objawiają się  w  następujący sposób:

- manieryzmy ruchowe np. trzepotanie lub wykręcanie rąk lub palców,

- rutyna w zachowaniu, niechęcią do zmian

- zainteresowanie wybraną wręcz wąską dziedziną, którą bardzo często traktują obsesyjnie np. pociągi, zegary.

 

Dzieci z zespołem Aspergera cechuje ponadprzeciętna inteligencja. Bardzo szybko uczą się czytać i liczyć mają łatwość w zapamiętywaniu np. dat, faktów, liczb. Pamięć ta jest jednak mechaniczna, dziecko nie rozumie tego co się uczy.
Warto zaznaczyć, że dzieci te cierpią też na zaburzenia w zakresie komunikacji i kontaktów społecznych. Do najczęstszych objawów zaliczamy:

- brak opóźnienia w mowy przy jednoczesnej nieumiejętności komunikowania się w sposób niewerbalny jak gesty czy mimika

- dziecko nie inicjuje rozmów,  nie podtrzymuje rozmowy

- dziecko rozumie i używa język dosłownie np. nie rozumie metafor, żartów, ironii

- język dziecka jest nieadekwatny do wieku i roli określany mianem encyklopedycznego

- trudności z rozpoznawaniem emocji

- trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi czy dorosłymi

 

Ciekawostką jest, że zespół Aspergera występuje niemal wyłącznie
u chłopców, dziewczynki z ZA są rzadkością.

 


Jak zdiagnozować Zespół Aspergera?

Diagnoza zespołu Aspergera rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu z rodzicami. Dziecko badane jest przez specjalistów przede wszystkim psychologa i logopedę, którzy analizują występujące symptomy w najważniejszych sferach poznawczych dziecka. Szczególny nacisk kładzie się na ocenę:

- kontaktów społecznych

- komunikacji

- wyobraźni

- umiejętności zabawy tematycznej i symbolicznej

- zainteresowań

- rozwoju poznawczego

- rozwoju motorycznego

 

Jak leczyć Zespół Aspergera?

Terapia dziecka z zespołem Aspergera powinna uwzględniać ćwiczenia
z obszaru językowego, społecznego i emocjonalnego. Najważniejsze jest jednak budowanie języka, które będzie dla dziecka narzędziem kształtującym jego zachowania społeczne i emocjonalne. Nie wystarczy bowiem, że dziecko posługuje się wyrafinowanym skomplikowanym językiem, pamięta trudne słowa, stolice państw na świecie,  recytuje długie wiersze, musi umieć,  a z tym najczęściej ma trudności opisać i nazwać proste codzienne zjawiska takie jak imiona najbliższych osób, kolory, nazwy ubrań, posiłków, opowiedzieć co jadło na śniadanie. Musi także pojmować relacje przestrzenne np. kto jest wyższy, a kto niższy, relacje czasowe np. co będzie jutro, co było wczoraj, oraz przyczynowo-skutkowe np. chłopiec spadł z drzewa i złamał nogę.

Najlepszą zatem terapią dziecka z zespołem Aspergera jest terapia oparta na symultaniczno-sekwencyjnej nauce czytania®, której nadrzędną rolą jest uczenie języka.

Terapię dziecka z zespołem Aspergera warto wzbogacić o naukę zabaw tematycznych oraz symbolicznych. Dzieci te mają trudności z zabawą w grupie, nie potrafią wcielać się w role, nie rozumieją zasad gier zespołowych. Ważne jest uczenie dziecka równych form zabawy, umiejętności naśladowania i ciągłe zachęcanie do przebywania z grupą.

 

 

 

 

Bibliografia


 


 
Joomla 1.5 free themes, business hosting service.